• Rainbow Hen Free Printable Worksheets
  แม่ไก่ใจดี แจกฟรีแบบฝึกหัดอนุบาล


  ประกาศ Pre-launch!
  เปิดใช้บริการก่อนเป็นทางการ

  Website อันใหม่ของแม่ไก่ ย้ายไปที่นี่นะจ้ะ
  แบบฝึกหัดทั้งหมดย้ายไปแล้วที่

  www.rainbowhenclub.com
  ส่วนแบบฝึกหัดใหม่จะโพสต์ที่เว็ปใหม่เท่านั้นนะคะ
  เว็ปยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จะมีการปรับพัฒนาอยู่ แต่ใช้งานดาวน์โหลดได้ตามปกติค่ะ
  Rainbow Hen - แม่ไก่ใจดี แจกฟรีแบบฝึกหัด
  เวปไซต์นี้จัดทำขึ้น
  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
  รวบรวมแบบฝึกหัด ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน
  กิจกรรมสร้างสรรค์ สื่อการศึกษา แผนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย และประถมต้น
  เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชนไทยให้มีศักยภาพ
  เป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไป

  แบบฝึกหัดในเวปนี้สามารถพิมพ์ไปแจกหรือใช้งานได้ฟรี
  ไม่ใช้สำหรับแสวงหาผลกำไรหรือจำหน่าย

  กรุณาเคารพสิทธิผู้ที่มีความตั้งใจผลิตแบบฝึกหัดเพื่อให้เด็กๆได้ใช้ฟรี  แบบฝึกหัด ดาวน์โหลดฟรี เพื่อการศึกษา
  Free worksheets for educational purpose  แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เตรียมความพร้อม
  แบบฝึกหัดเชาวน์ปัญญา เตรียมความพร้อม ป.1 ข้อสอบสาธิต
   

  มีปัญหาการใช้งาน
  ติดต่อที่ facebook.com/rainbowhen.freesheet
  Have trouble using this page, contact us
  at facebook.com/rainbowhen.freesheet   
   
       

   
 • ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์รวมสื่อการสอนฟรีเพื่อเยาวชนไทย
 • แบบฝึกหัดล่าสุด
  Latest Updates
   
  View all