คัดลายมือ ABC
ABC Tracingแม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  คัดลายมือ ABC

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students. Free to download.


 
คัดลายมือ ABC 01
ABC Tracing 01


-คัดลายมือพยัญชนะ ABC
LO: Tracing ABC

26 worksheets
คัดลายมือ ABC 02
ABC Tracing 02


-คัดลายมือพยัญชนะ ABC
LO: Tracing ABC

5 worksheets
คัดลายมือ ABC 03
ABC Tracing 03


-คัดลายมือพยัญชนะ ABC
LO: Tracing ABC

3 worksheets
คัดลายมือ ABC 04
ABC Tracing 04


-คัดลายมือพยัญชนะ ABC
LO: Tracing ABC

7 worksheets
คัดลายมือ ABC 05
ABC Tracing 05


-คัดลายมือพยัญชนะ ABC
LO: Tracing ABC

1 worksheets