จัดหมวดหมู่
Categorize the objectsแม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  จัดหมวดหมู่

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students.
Free to download.

>>>กดเพื่อ ดาวน์โหลด Click on the image to download

จัดหมวดหมู่ 01
Categorize the objects 01


-แบบฝึกหัดจัดหมวดหมู่
-LO: Categorize the given objects

5 worksheets