นับลูกบาศ์ก
Counting cubesแม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด นับลูกบาศ์ก

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students.
Free to download.

>>>กดเพื่อ ดาวน์โหลด Click on the image to download

นับลูกบาศ์ก 01
Counting cubes 01


-แบบฝึกหัดนับลูกบาศ์ก
-LO: Counting cubes

13 worksheets
นับลูกบาศ์ก 02
Counting cubes 02


-แบบฝึกหัดนับลูกบาศ์ก
-LO: Counting cubes

4 worksheets