ประเทศไทย
Thailand


แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  ประเทศไทย

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students.
Free to download.

>>>กดเพื่อ ดาวน์โหลด Click on the image to download

ประเทศไทย 01
Thailand 01


-แบบฝึกหัดแผนที่ประเทศไทย
LO: Map of Thailand

3 worksheets
ประเทศไทย 02
Thailand 02


-แบบฝึกหัดแผนที่กรุงเทพมหานคร
LO: Map of Bangkok

2 worksheets
ประเทศไทย 03
Thailand 03


-แบบฝึกหัดจับคู่ชื่อจังหวัดกับตำแหน่งบนแผนที่
LO: Match the province to the right location on the map

6 worksheets
ประเทศไทย 04
Thailand 04


-แบบฝึกหัดแยกหมวดหมู่ชื่อจัวหวัดกับภาค
LO: Put the province name in the right region

4 worksheets