ประเทศไทย 03
Thailand 03แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  ประเทศไทย

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students.
Free to download.

>>>กดเพื่อ ดาวน์โหลด Click on the image to download

จงจับคู่ชื่อจังหวัดต่างๆให้ตรงกับตำแหน่งในแผนที่
LO: Match the name of the province to the right location