ภาพที่ต่างจากพวก
Find the odd one outแม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  ภาพที่ต่างจากพวก

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students.
Free to download.

>>>กดเพื่อ ดาวน์โหลด Click on the image to download

ภาพที่ต่างจากพวก 01
Find the odd one out 01


-แบบฝึกหัดหาภาพที่ต่างจากพวก
-LO: Find the odd one out

9 worksheets