ระบายสี 01
Coloring 01

แบบฝึกหัดฝึกการระบายสี ฝึกการจับดินสอสีให้ถูกต้อง
พัฒนากล้ามเนื้อมือให้มีนำหนักสีที่ดี
สามารถบังคับมือให้ระบายสีได้ตรงกับประสาทตากดเพื่อ ดาวน์โหลด
Click on the image to download


แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  ระบายสี

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students. Free to download.