ระบายสี 03
Coloring 03แบบฝึกหัดฝึกการระบายสี ฝึกการจับดินสอสีให้ถูกต้อง
พัฒนากล้ามเนื้อมือให้มีนำหนักสีที่ดี สามารถบังคับมือให้ระบายสีได้ตรงกับประสาทตา

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students.
Free to download.

>>>กดเพื่อ ดาวน์โหลด Click on the image to download