ระบายสี
Coloring

 
แบบฝึกหัดฝึกการระบายสี ฝึกการจับดินสอสีให้ถูกต้อง
พัฒนากล้ามเนื้อมือให้มีนำหนักสีที่ดี สามารถบังคับมือให้ระบายสีได้ตรงกับประสาทตา

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students.
Free to download.

>>>กดเพื่อ ดาวน์โหลด Click on the image to download
 
ระบายสี 01
Coloring 01


-แบบฝึกหัดระบายสี
LO: Coloring

20 worksheets
ระบายสี 02
Coloring 02


-แบบฝึกหัดระบายสี
LO: Coloring

6 worksheets
ระบายสี 03
Coloring 03


-แบบฝึกหัดระบายสี
LO: Coloring

5 worksheets
ระบายสี 04
Coloring 04


-แบบฝึกหัดระบายสี
LO: Coloring

9 worksheets
ระบายสี 05
Coloring 05


-แบบฝึกหัดระบายสี
LO: Coloring

10 worksheets
ระบายสี 06
Coloring 06


-แบบฝึกหัดระบายสี
LO: Coloring

5 worksheets
ระบายสี 07
Coloring 07


-แบบฝึกหัดระบายสี
LO: Coloring

4 worksheets
ระบายสี 08
Coloring 08


-แบบฝึกหัดระบายสี
LO: Coloring

3 worksheets