รูปทรง 
Shapes แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  รูปทรง

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students.
Free to download.

>>>กดเพื่อ ดาวน์โหลด Click on the image to download

รูปทรง 01
Shapes 01


-แบบฝึกหัดฝึกเรียนรู้เรื่องรูปทรง
LO: Knowing the different shapes

5 worksheets
รูปทรง 02
Shapes 02


-แบบฝึกหัดฝึกเขียนรูปทรง
LO: Drawing shapes

4 worksheets
รูปทรง 03
Shapes 03


-แบบฝึกหัดฝึกจับคู่รูปทรง
LO: Matching shapes

2 worksheets