วัตถุที่เหมือนกัน
Matching the same objectsแม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด วัตถุที่เหมือนกัน

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students.
Free to download.

>>>กดเพื่อ ดาวน์โหลด Click on the image to download

วัตถุที่เหมือนกัน 01
Matching the same objects 01


-แบบฝึกหัดจับคู่วัตถุที่เหมือนกัน
LO: Matching the same objects

6 worksheets
วัตถุที่เหมือนกัน 02
Matching the same objects 02


-แบบฝึกหัดจับคู่วัตถุที่เหมือนกัน
LO: Matching the same objects

4 worksheets