สื่อทบทวน
Revision Materials/ Gamesแม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students. Free to download

 
สื่อทบทวน 01
Revision Materials/ Games 01


-เกมกระดาษจับคู่คำประสมกับภาพ
LO: Cut and Play. Read the given words and match them with the pictures

2 worksheets
สื่อทบทวน 02
Revision Materials/ Games 02


-เกมกระดาษจับคู่คำประสมกับภาพ
LO: Cut and Play. Read the given words and match them with the pictures

2 worksheets
สื่อทบทวน 03
Revision Materials/ Games 03


-Sheet กระดาษ
LO: Line paper

3 worksheets
สื่อทบทวน 04
Revision Materials/ Games 0
4


-Sheet กระดาษ
LO: Line paper

4 worksheets