หัดเขียน คัดตัวเลข
Tracing numbersแม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  หัดเขียน คัดตัวเลข

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students.
Free to download.

>>>กดเพื่อ ดาวน์โหลด Click on the image to download
 
หัดเขียน คัดตัวเลข 01
Tracing numbers 01


-แบบฝึกหัดฝึกเขียนทับรอยตัวเลข
LO: Tracing numbers

6 worksheets
หัดเขียน คัดตัวเลข 02
Tracing numbers 02


-แบบฝึกหัดฝึกเขียนทับรอยตัวเลข
LO: Tracing numbers

10 worksheets
หัดเขียน คัดตัวเลข 03
Tracing numbers 03


-แบบฝึกหัดฝึกเขียนทับรอยตัวเลข
LO: Tracing numbers

9 worksheets
หัดเขียน คัดตัวเลข 04
Tracing numbers 04


-แบบฝึกหัดฝึกเขียนทับรอยตัวเลข
LO: Tracing numbers

1 worksheets