หาจุดต่าง
Find the differencesแม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  หาจุดต่าง

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students.
Free to download.

>>>กดเพื่อ ดาวน์โหลด Click on the image to download

หาจุดต่าง 01
Find the differences 01


-แบบฝึกหัดหาจุดที่ต่างกัน
-LO: Find the differences

3 worksheets