วิชาคณิตศาสตร์
Mathแม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  วิชาคณิตศาสตร์

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students.
Free to download.

>>>กดเพื่อ ดาวน์โหลด Click on the image to download
 
การบวก
Addition
การลบ
Subtraction
นับเลข
Counting
มากกว่า-น้อยกว่า
More or less
เท่ากัน-ไม่เท่ากัน
Equal-not equal
เศษส่วน
Fraction
อื่นๆ
Others