วาดภาพตามจำนวนเลขที่กำหนดให้
27 ธันวาคม 2560 (1,454 คน)

นับเลข 04
Counting 04แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการนับเลข

แบบฝึกหัดอนุบาล ใบงานทบทวน ดาวน์โหลดฟรี

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือนักเรียนโฮมสคูล
สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents, teachers of home-school students. Free to download.
Free math worksheets, activity sheets to download.