ใส่เครื่องหมายมากกว่า หรือน้อยกว่า เลขอารบิค
27 ธันวาคม 2560 (3,023 คน)

วิชาคณิตศาสตร์ มากกว่าหรือน้อยกว่า 01
Maths - More or Less 01


แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  วิชาคณิตศาสตร์

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents, teachers of home-school students. Free to download