ฟังเสียงพยัญชนะให้ถูกต้อง
07 เมษายน 2561 (1,455 คน)

วิชาภาษาอังกฤษ 03
English 03


แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  วิชาภาษาอังกฤษ

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือนักเรียนโฮมสคูล
สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents, teachers of home-school students. Free to download.แบบฝึกหัดโยงเเขียนเครื่องหมาย ให้ถูกต้องตามพยัญชนะที่เห็นและเสียงที่ได้ยิน
LO: Write the correct symbol to the name of the letter you hear and the alphabet given