จับคู่คำประสมยานพาหนะ
20 พฤษภาคม 2561 (879 คน)

วิชาภาษาไทย 16
Thai 16แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  วิชาภาษาไทย

แบบฝึกหัดอนุบาล โยงเส้นจับคู่คำประสมยานพาหนะภาษาไทย
ระบายสีให้สวยงาม

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Thai Worksheet for parents,
teachers of home-school students. Free to download
Match the pictures with words for vehicles.