ลีลามือรูปทรงทางคณิตศาสตร์
22 พฤษภาคม 2561 (4,520 คน)

ลีลามือ 08
Tracing 08


แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  ลีลามือ

ฝึกเขียน จับดินสอให้ถูกต้อง เขียนเส้นตามรอยประ
รูปทรงทางคณิตศาสตร์
สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students.
Free to download.

>>>กดเพื่อ ดาวน์โหลด Click on the image to download