ระบายสีอาชีพ
22 พฤษภาคม 2561 (4,167 คน)

ระบายสี 08
Coloring 08


แบบฝึกหัดฝึกการระบายสี ฝึกการจับดินสอสีให้ถูกต้อง
พัฒนากล้ามเนื้อมือให้มีนำหนักสีที่ดี
สามารถบังคับมือให้ระบายสีได้ตรงกับประสาทตา

รูปอาชีพต่างๆ นักบิน ตำรวจ และชาวนา

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students.
Free to download.

>>>กดเพื่อ ดาวน์โหลด Click on the image to download