จับคู่ภาพกับเงา
26 พฤษภาคม 2561 (2,971 คน)

จับคู่ภาพกับเงา
Matching pictures with its shadow

แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด จับคู่ภาพกับเงา

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students.
Free to download.

>>>กดเพื่อ ดาวน์โหลด Click on the image to download
 
ภาพกับเงา 01
Shadowin Matching 01


-แบบฝึกหัดจับคู่วัตถุที่เหมือนกัน
LO: Matching the same objects

6 worksheets
ภาพกับเงา 02
Shadow Matching 02


-แบบฝึกหัดจับคู่วัตถุที่เหมือนกัน
LO: Matching the same objects

8 worksheets