จับคู่ภาพกับสระ
27 พฤษภาคม 2561 (871 คน)

วิชาภาษาภาษาไทย 18
Thai 18


แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  วิชาภาษาไทย

จ้บคู่สระที่ตรงกับคำประสมในภาพภาษาไทย สัตว์ต่างๆ
แบบฝึกหัดอนุบาล

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือนักเรียนโฮมสคูล
สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents, teachers of home-school students. Free to download.