ต่อจุด
30 พฤษภาคม 2561 (2,321 คน)

ต่อจุด ระบายสี
Dot to dot

 
แบบฝึกหัดฝึกการต่อจุด ระบายสี
ฝึกการจับดินสอสีให้ถูกต้อง
พัฒนากล้ามเนื้อมือให้มีนำหนักสีที่ดี
สามารถบังคับมือให้ระบายสีได้ตรงกับประสาทตา

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students.
Free to download.

>>>กดเพื่อ ดาวน์โหลด Click on the image to download