แบบหัดอ่านสระ -ะ ถึง -ู
01 มิถุนายน 2561 (2,079 คน)

วิชาภาษาภาษาไทย 19
Thai 19


แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  วิชาภาษาไทย

หัดอ่านภาษาไทย สระ -ะ ถึง -ู ผสมกับพยัญชนะไตรยางค์
แบบฝึกหัดอนุบาล

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือนักเรียนโฮมสคูล
สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents, teachers of home-school students. Free to download.