กระดาษเส้นบรรทัด
03 มิถุนายน 2561 (3,102 คน)

สื่อทบทวน 03
Revision Materials/ Games 03
 
แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด

Sheet เส้นบรรทัด ขาว-ดำ สำหรับถ่ายเอกสาร

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students. Free to download