จับคู่ภาพดวงตาที่เหมือนกัน
07 มิถุนายน 2561 (385 คน)

ใบงานเรื่องตัวฉัน 01

จับคู่ดวงตาที่เหมือนกัน


แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  สาระการเรียนเรื่องตัวฉัน

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students.
Free to download.

 
 
  
เนื้อหาอื่นๆ