เส้นกราฟ
24 มิถุนายน 2561 (759 คน)


สื่อทบทวน 04
Revision Materials/ Games 04

 
แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด

Sheet เส้นบรรทัด graph ขาว-ดำ สำหรับถ่ายเอกสาร

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students. Free to download