เชาว์ปัญญา
Critical Thinkingแม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  เชาว์ปัญญา

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students.
Free to download.

>>>กดเพื่อ ดาวน์โหลด Click on the image to download


 
ภาพกับเงา
Shadow matching
จับคู่วัตถุที่เหมือนกัน
Matching the same objects
จัดหมวดหมู่
Categorize the given objects
หาจุดต่าง
Find the differences
นับลูกบาศ์ก
Counting cubes
หาภาพที่ต่างจากพวก
Find the odd one out
นาฬิกา
Time