ต่อจุด
Dot to dotแม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  ต่อจุด

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students.
Free to download.

>>>กดเพื่อ ดาวน์โหลด Click on the image to download


 
ต่อจุด 01
Dot to dot 01


-แบบฝึกหัดต่อจุด
LO: Draw lines from dot to dot

9 worksheets
ต่อจุด 02
Dot to dot 02


-แบบฝึกหัดต่อจุด
LO: Draw lines from dot to dot

3 worksheets