ประเทศไทย 04
Thailand 04แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  ประเทศไทย

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students.
Free to download.

>>>กดเพื่อ ดาวน์โหลด Click on the image to download

จงจับแยกจังหวัดต่างๆให้ตรงกับหมวดหมู่ภาคที่กำหนดให้
LO: Put the name of the province into the right region